Engangsbetaling kun 999 kr.
Spørgsmål? Ring 70 60 22 02
Telefonen er åben hverdage kl. 9-16:30

Handelsbetingelser

Betingelser for brug af Skuffesalg.dk for boligsælgere og ejendomsmæglere

Når du benytter Skuffesalg.dk, accepterer du de nedenstående betingelser:

1. Om Skuffesalg.dk

Skuffesalg.dk er en internettjeneste, som formidler kontakt mellem boligsælgere (i det følgende benævnt “bruger”) og boligkøbere (i det følgende benævnt “køber”) samt ejendomsmæglere (i det følgende benævnt “ejendomsmægler”).

Skuffesalg.dk fungerer ved, at brugeren opretter en salgsopstilling om sin bolig på Skuffesalg.dk med udbudspris, billede, adresse, kontaktoplysninger og evt. en beskrivelse af boligen. Derefter bliver salgsopstillingen sendt pr. mail til de købere, der har oprettet en søgeagent på Bolighed.dk med søgekriterier, som passer på brugerens ejendom. For at vise salgsopstillingen til disse købere genereres en URL med salgsopstillingen på Bolighed.dk.

Skuffesalg.dk undersøger hver dag, om der er nye søgeagenter, der passer til ejendommen, og i så tilfælde sendes en mail til køberne. Køberen kan se brugerens kontaktoplysninger og har mulighed for at kontakte brugeren på telefon eller mail og aftale fremvisning og det videre forløb.

Samtidig bliver brugerens ejendom synlig for alle de ejendomsmæglere, som er tilmeldt Skuffesalg.dk, og som har accepteret betingelserne. Ejendomsmægleren må ikke markedsføre boligen hverken på offline- eller online-medier. Når ejendomsmægleren har konkrete købere, som ønsker at se ejendommen eller har spørgsmål til en ejendom, må ejendomsmægleren rette kontakt til brugeren med henblik på en fremvisning eller for at få svar på spørgsmål om ejendommen. Her vil ejendomsmægleren stå for alt arbejdet fra fremvisning til endelig handel. Ejendomsmægleren sparer markedsføringsomkostninger og alt førsalg. Ejendomsmægleren og brugeren aftaler indbyrdes hvilke omkostninger, der er forbundet med salget.

Ejendomsmægleren beslutter selv, om denne ønsker at sælge ejendommen. Brugeren beslutter ligeledes selv, om denne ønsker at acceptere ejendomsmæglerens tilbud om at fremvise og efterfølgende sælge boligen.

2. Priser

Alle priser på Skuffesalg.dk er angivet inklusiv moms. Skuffesalg.dk er til enhver tid berettiget til at ændre priser og prisstruktur på Skuffesalg.dk, ligesom der kan forekomme kampagnepriser eller tilbudspriser.

Produktet er en service uden fragt. Betalingen bliver derfor trukket umiddelbart efter oprettelse af skuffesalget. Skuffesalget er først synligt for ejendomsmæglerne efter betalingen er godkendt. Skuffesalget vil først blive sendt ud til køberne, når brugeren har betalt og angivet ejendommens pris og adresse, tilføjet mindst et billede og angivet brugerens kontaktoplysninger.

Skuffesalg.dk leverer en service i form af formidling mellem bruger og køber samt bruger og ejendomsmægler. Det er denne service, man som bruger betaler for på Skuffesalg.dk.

Skuffesalg.dk gør opmærksom på, at der er yderligere omkostninger forbundet med et boligsalg, som brugeren skal forvente at betale. Bl.a. tilstandsrapport, elinstallationsrapport og energimærkerapport, en købsaftale, halvdelen af ejerskifteforsikringen samt evt. tinglysningsafgiften af skødet. Ligger ejendommen vest for Storebælt deles tinglysningsafgiften på skødet ofte mellem køber og sælger med halvdelen til hver. Ligger ejendommen øst for Storebælt, er det normalt, at køber betaler alle omkostningerne ved skødets tinglysning.

3. Markedsføring

Ejendommene, som er til salg på Skuffesalg.dk, må ikke markedsføres hverken på internettet, i avisen eller lignende. Salget af brugerens ejendom skal udelukkende ske ved, at en køber henvender sig direkte til brugeren, eller ved at ejendomsmægleren har kundekontakt med potentielle kunder og/eller har købere i sit køberkartotek, som kunne have interesse i den pågældende ejendom.

4. Vilkår og aftaleindgåelse

Skuffesalg.dk formidler alene kontakten mellem brugeren og køberen samt brugeren og ejendomsmægleren. Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for salget efterfølgende.

Aftaleindgåelsen mellem brugeren og køberen eller brugeren og ejendomsmægleren foregår uden om Skuffesalg.dk.

Ligeledes har Skuffesalg.dk ingen indflydelse på eller indsigt i de informationer, som brugeren lægger op på Skuffesalg.dk til køberne og ejendomsmæglerne, hvorfor Skuffesalg.dk på ingen måde kan drages til ansvar for rigtigheden af disse oplysninger. Skuffesalg.dk indestår således ikke for rigtigheden af de oplysninger, der formidles via Skuffesalg.dk og er ikke ansvarlig for eventuelle fejl og mangler.

4.1. Tilmelding som ejendomsmægler

Det er en betingelse for tilmelding som ejendomsmægler på Skuffesalg.dk, at ejendomsmægleren har accepteret nærværende betingelser. Ejendomsmæglerens markering af feltet “Jeg accepterer betingelserne”, skal anses for at udgøre en aftale mellem ejendomsmægleren og Skuffesalg.dk.

For at kunne benytte Skuffesalg.dk skal ejendomsmægleren have et CVR-nummer og drive ejendomsmæglervirksomhed. Ejendomsmægleren skal oprette en profil og i den forbindelse afgive nogle oplysninger, herunder navn på virksomhed, postadresse, telefonnummer og e-mailadresse. Det er ejendomsmæglerens ansvar, at oplysningerne til enhver tid er korrekte, og ejendomsmægleren kan til enhver tid redigere eller slette de indtastede oplysninger.

4.2. Tilmelding som bruger

For at kunne benytte sig af Skuffesalg.dk skal man være ejer af boligen eller have ejerens accept. Brugeren opretter selv boligen på Skuffesalg.dk, og i den forbindelse skal brugeren afgive nogle oplysninger, herunder navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse samt ejendomsbeskrivelse, billeder osv. Det er brugerens ansvar, at oplysningerne til enhver tid er korrekte.


5. Datasikkerhed

Ved tilmelding som bruger på Skuffesalg.dk bliver de oplysninger registreret, som brugeren afgiver ved tilmeldingen. Disse oplysninger bliver behandlet fortroligt og er kun tilgængelige for brugeren, de tilmeldte ejendomsmæglere og de købere, som har oprettet en søgeagent med kriterier, der passer til brugerens ejendom.

Skuffesalg.dk indsamler og opbevarer de oplysninger, som brugeren indtaster, med det formål at kunne administrere brugen af Skuffesalg.dk overfor køberne og ejendomsmæglerne.

Personoplysningerne registreres hos Skuffesalg.dk og opbevares af lovpligtige årsager i fem år. Når der indsamles personoplysninger via Skuffesalg.dk, sker det altid ved afgivelse af brugerens udtrykkelige samtykke, således at brugeren er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.

Oplysninger afgivet til Skuffesalg.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og Skuffesalg.dk registrerer ingen personfølsomme oplysninger, medmindre brugeren udtrykkeligt har givet sit samtykke. Skuffesalg.dk er i overensstemmelse med persondataloven dataansvarlig for så vidt angår de oplysninger, brugeren indtaster i forbindelse med oprettelsen af en ejendom. Brugeren accepterer ved accept af nærværende betingelser for anvendelsen af Skuffesalg.dk, at Skuffesalg.dk indsamler, overfører, lagrer og benytter de personlige oplysninger, brugeren har afgivet. Behandlingen af brugerens oplysninger sker i overensstemmelse med Persondataloven.


5.1. Kortoplysninger

Når du handler hos Skuffesalg.dk behandles kortoplysningerne af quickpay.dk, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. Alle kortoplysninger håndteres i overensstemmelse med kortorganisationernes regler.


6. Spærring af profil

Hvis ejendomsmægleren eller brugeren får mistanke eller viden om, at andre har fået kendskab til brugernavn og kodeord, eller at disse er blevet misbrugt, skal ejendomsmægleren eller brugeren straks henvende sig til Skuffesalg.dk’s supportafdeling, så den pågældende profil på Skuffesalg.dk kan blive spærret, eller ejendomsmæglerens eller brugerens kodeord kan blive ændret.


7. Betaling til ejendomsmæglerne

Brugerens betaling til ejendomsmægleren eller svigt af denne er til enhver tid ikke Skuffesalg.dk’s ansvar. Det aftales indbyrdes mellem brugeren og ejendomsmægleren, hvad ejendomsmægleren skal have for sine ydelser. Skuffesalg.dk har ingen indflydelse på dette.


8. Brug af oplysninger

Brugeren og ejendomsmægleren har ved accept af nærværende betingelser erklæret sig indforstået med og accepterer følgende:

Alle de af brugeren angivne oplysninger kan videregives af Skuffesalg.dk til alle købere med en søgeagent på Bolighed.dk samt ejendomsmæglere, som samarbejder med Skuffesalg.dk.

Ejendomsmægleren må under ingen omstændigheder kontakte brugeren med henblik på et tilbud om alm. salg hos ejendomsmægleren. Der må kun rettes henvendelse, hvis ejendomsmægleren har en mulig køber, som evt. ønsker at se boligen, eller hvis der er spørgsmål til den pågældende ejendom.

Køberne og ejendomsmæglerne kontakter brugeren direkte uden om Skuffesalg.dk via telefon, SMS, brevpost eller e-mail.

Ved oprettelse af profil og ved indtastning af oplysninger i formularerne i forbindelse med indhentning og oprettelse, accepter ejendomsmægleren, at disse oplysninger gøres tilgængelige for brugerne.

Ved registrering på Skuffesalg.dk godkender ejendomsmægleren, at Skuffesalg.dk kan kontakte ejendomsmægleren med informationer og markedsføringsmateriale pr. e-mail eller telefon. Ejendomsmægleren kan dog altid nemt framelde sig modtagelsen af sådanne e-mails ved henvendelse til Skuffesalg.dk.

Skuffesalg.dk benytter derudover ejendomsmæglerens e-mailadresse til at sende vigtig information vedrørende ændringer af nærværende betingelser, driftsoplysninger, nye eller ændrede funktioner på Skuffesalg.dk m.v.

Ejendomsmæglerens kontaktoplysninger videregives ikke og sælges ikke til tredjepart.


9. Ajourføring af oplysninger

Ejendomsmægleren og brugeren er selv forpligtet til at ajourføre oplysninger, hvis der sker ændringer i disse.


10. Skuffesalg.dk’s rettigheder og forpligtelser

Skuffesalg.dk giver brugeren mulighed for at lægge sin bolig op på platformen. Skuffesalg.dk formidler alene kontakt mellem brugeren og køberne samt ejendomsmæglerne. Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for, om boligen bliver solgt eller lign.

Skuffesalg.dk påtager sig intet ansvar for, om brugerens eller ejendomsmæglerens oplysninger om e-mail og/eller telefonnummer, samt andre oplysninger i forespørgsel og tilbud er korrekte.

Skuffesalg.dk forbeholder sig ret til elektronisk at sende relevant information, nyheder eller tilbud til enhver aktiv bruger eller ejendomsmægler på Skuffesalg.dk.


11. Regler for at kontakte brugerne

Ejendomsmægleren må under ingen omstændigheder kontakte brugeren med henblik på et tilbud om alm. salg hos ejendomsmægleren. Der må kun rettes henvendelse, hvis man har en mulig køber, som evt. ønsker at se ejendommen eller har spørgsmål til ejendommen.

Det er ikke tilladt for konkurrerende virksomheder at benytte Skuffesalg.dk til at pristjekke eller på anden måde påvirke konkurrencen.


12. Ophør

Når ejendommen er solgt, skal der rettes henvendelse til Skuffesalg.dk, så ejendommen ikke længere er tilgængelig på Skuffesalg.dk. Dette kan ske ved at ændre ejendommens status på Skuffesalg.dk eller ved at henvende sig til Skuffesalg.dk på mail. Hvis brugeren ønsker at sætte boligen officielt til salg ved en ejendomsmægler eller ikke ønsker at sælge alligevel, skal der ligeledes rettes henvendelse til Skuffesalg.dk.


13. Fortrydelsesret og reklamation

Når brugeren benytter sig af Skuffesalg.dk til formidling til køberne og ejendomsmæglerne, bliver de af brugeren indtastede oplysninger videregivet til køberne og ejendomsmæglerne umiddelbart herefter. Derfor kan købet ikke fortrydes. Produktet på Skuffesalg.dk er en service. Der er ingen garanti, mulighed for reklamation eller afbestilling.


14. Immaterielle rettigheder

Al information og materiale, der ligger på Skuffesalg.dk, er Skuffesalg.dk’s ejendom. Enhver distribution af materiale, udover hvad der anses som privat brug, kræver samtykke fra Skuffesalg.dk.


15. Support

Ejendomsmæglerne og brugerne kan ved henvendelse til Skuffesalg.dk’s supportafdeling få hjælp vedrørende brugen af Skuffesalg.dk. Her kan ejendomsmæglerne og brugerne også fremsætte gode forslag til forbedringer, ris eller ros.


16. Ansvarsfraskrivelse

Skuffesalg.dk er ikke involveret i transaktionen mellem brugeren og køberne eller ejendomsmæglerne. Skuffesalg.dk kan således ikke drages til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser mellem brugeren og køberen eller brugeren og ejendomsmægleren.

Skuffesalg.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med de ydelser, som brugeren køber hos ejendomsmæglerne ved brug af Skuffesalg.dk.

Skuffesalg.dk er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, der opstår som følge af brug af Skuffesalg.dk. Skuffesalg.dk er ikke part i aftalen mellem brugeren og køberen eller brugeren og ejendomsmægleren, hvorfor Skuffesalg.dk ikke kan gøres ansvarlig, hvis brugeren, køberen eller ejendomsmægleren uanset årsag helt eller delvist ikke opfylder deres forpligtelser over for den anden. Såfremt enten brugeren eller ejendomsmægleren ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til aftalen, skal der reklameres direkte uden ugrundet ophold til ejendomsmægleren.

Skuffesalg.dk kan ikke drages til ansvar, såfremt der er fejl eller mangler i den udførte ydelse, brugeren køber via brug af Skuffesalg.dk.

Spørgsmål, klager, tvister, forhandlinger eller lignende kommunikation er et anliggende mellem brugeren og køberen eller brugeren og ejendomsmæglerne.

Ved accept af disse betingelser, som er en forudsætning for at kunne benytte Skuffesalg.dk, er Skuffesalg.dk ansvarsfri i enhver henseende, det være sig, men er ikke begrænset til, de nedenfor beskrevne tilfælde:

Skuffesalg.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig som følge af økonomisk tab, person- og/eller tingskade, som brugeren, køberen eller ejendomsmægleren måtte lide i forbindelse med aftalen.

Skuffesalg.dk er ikke erstatningsansvarlig for tab som skyldes:
- Nedbrud i og/eller svigtende adgang til IT-systemer eller ødelæggelse/beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset at det er Skuffesalg.dk, der står for driften af systemerne.
- Svigt i strømforsyning eller telekommunikation hos Skuffesalg.dk.
- Lovindgreb, terror eller hærværk (herunder computervirus og -hacking), uroligheder, oprør, sabotage, krig, force majeure eller naturkatastrofer.
- Strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Skuffesalg.dk selv eller dennes organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Skuffesalg.dk, eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Skuffesalg.dk’s kontrol.

17. Misligholdelse af betingelser

Skuffesalg.dk forbeholder sig ret til uden varsel at slette en ejendomsmægler, såfremt ejendomsmægleren misligholder nærværende betingelser. Skuffesalg.dk ønsker naturligvis et godt forhold til enhver af vores brugere, og vores supportafdeling vil i tilfælde af misbrug, som hovedregel kontakte en given ejendomsmægler med henblik på at fastslå, om misbruget skyldes en uforsætlig handling fra ejendomsmæglerens side. Ejendomsmægleren bør dog i alle tilfælde, hvor ejendomsmægleren er i tvivl om regler og betingelser, henvende sig til Skuffesalg.dk’s supportafdeling, så ejendomsmægleren kan få vejledning og forklaring om korrekt brug af Skuffesalg.dk.

18. Ændring af betingelser

Skuffesalg.dk kan til enhver tid ændre eller opdatere nærværende betingelser. Meddelelse om ændringer vil blive sendt til den e-mailadresse, som er angivet på brugerens og ejendomsmæglerens profil på Skuffesalg.dk og/eller offentliggjort på Skuffesalg.dk.


19. Billede- og dokumentrettigheder

Når brugeren sender billeder, videoer eller dokumenter til Skuffesalg.dk giver brugeren Skuffesalg.dk en ubegrænset ret til at anvende disse. Skuffesalg.dk kan således anvende brugerens billeder, videoer og dokumenter på enhver måde og i ethvert medie – uden beregning og uden tidsbegrænsning. Skuffesalg.dk kan bruge billeder, videoer og dokumenter i den form, brugeren har sendt dem, men også i redigeret form.

Brugeren indestår for, at brugeren har de fornødne rettigheder til de billeder, videoer og dokumenter, som brugeren tilføjer eller sender til Skuffesalg.dk. Skuffesalg.dk påtager sig intet ansvar i forbindelse med brugen af disse billeder, videoer og dokumenter, og brugeren forpligter sig således til at holde Skuffesalg.dk skadesløs for ethvert krav, som Skuffesalg.dk måtte blive mødt med, som følge af brugen af disse billeder, videoer og dokumenter. Skuffesalg.dk kan ikke stilles til ansvar, såfremt tredjemand uretmæssigt anvender brugerens billeder, videoer og dokumenter.


20. Afsendelse af tilbud

Når brugeren har oprettet sin ejendom, giver brugeren accept af, at ejendomsmæglere tilmeldt på Skuffesalg.dk samt købere, der har oprettet en søgeagent på Bolighed.dk, kan kontakte brugeren pr. e-mail, telefon, SMS eller brevpost for at indhente yderligere informationer om ejendommen, eller for at aftale fremvisning eller lign.


21. Kontaktoplysninger

Skuffesalg.dk drives af:

Bolighed A/S
Flæsketorvet 28
1711 Købernhavn V

Tlf. 70 60 22 02
info@skuffesalg.dk
CVR: 38647822

22. Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem Skuffesalg.dk og brugeren eller ejendomsmæglerne, som forgæves er forsøgt afgjort i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret ved Skuffesalg.dk til enhver tid værende værneting.